Impressum

Web stranica stkgroup.rs. je u vlasništvu kompanije STK Group, te njome upravlja i održava kompanija STK Group sa sedištem u Beogradu ili njeni agenti. Molimo vas da pročitate odredbe i uslove korištenja (“Odredbe i uslovi”). Korištenjem stkgroup.rs web stranice dajete svoj pristanak i saglasnost na Odredbe i uslove. STK Group može promeniti odredbe i uslove bez prethodne najave. Odgovorni ste za redovno proveravanje najnovije verzije odredbi i uslova ove web stranice svaki put kada je koristite. Web stranica može sadržati linkove do drugih web stranica ovlaštenih partnera kompanije STK Group te trećih osoba. Imajte na umu da korištenjem bilo koje od ovih stranica dajete svoj pristanak i saglasnost na odredbe i uslove određene web stranice.

01 Zabranjena Ponašanja

Korištenjem ove web stranice saglasni ste da nećete:

 1. Kršiti zakone, propise ili pravila
 2. Počiniti ili pomoći pri izvršavanju kaznenog dijela
 3. Učestvovati u aktivnostima koje mogu uzrokovati bilo kakav nedostatak, gubitak ili štetu kompaniji STK Group ili bilo kojoj trećoj osobi
 4. Kršiti zakonska prava, kao što su pravo vlasništva i privatnosti, niti naškoditi uglede kompanije CambridgemaskCo. ili bilo koje treće osobe.
 5. Učestvovati u radnjama koje narušavaju standarde javnog reda i pristojnosti
 6. Prenositi, koristiti, distribuirati ili na bilo koji način pružati programe ili podatke, kao što su kompjuterski virusi i malweri namijenjeni oštećenju web stranice, poslužitelja, računara ili bilo koje druge imovine kompanije STK Group i bilo koje treće osobe.
 7. Koristiti tuđu e-mail adresu sa namerom prevare kompanije CambridgemaskCo. ili bilo koje treće osobe.
 8. Sve ostale aktivnosti koje STK Group smatra neprikladnim.

02 Opšti uslovi

STK Group garantuje tačnost, pravovremenost ili dostupnost sadržaja na web stranici. STK Group nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu pristupanjem ili korištenjem web stranice. Ni u kojem slučaju neće STK Group biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu gašenjem opreme zbog katastrofe, problema / kvara ili održavanja linije, kompjuterskih virusa, neispravnih datoteka ili bilo kakvog sličnog programa ili podataka, neovlaštenog pristupa itd. STK Group može promeniti i / ili menjati sadržaj na web stranici i suspendirati ili ukinuti usluge pružane putem web stranice u bilo kom trenutku bez prethodne najave. STK Group neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz bilo koje promene ili izmene u sadržaju i suspenzije ili zatvaranje web stranice, bez obzira na razlog. Web stranica može pružiti informacije o proizvodima i uslugama koje nisu dostupne u nekim regijama ili državama. Web stranica nije uvek dizajnirana za pružanje informacija u svakoj regiji ili zemlji. STK Group zadržava pravo na izmene ove web stranice i prava na informisanje svim oblicima i načinima vezanim za ovu web stranicu. Zadržavamo pravo promene bilo kojih podataka navedenih na ovoj web stranici. Svi podaci objavljeni na našim web stranicama su samo u informativne svrhe. Slike, opisi, tehnički podaci mogu se razlikovati od stvarnog stanja. Zadržavamo pravo na štamparske greške.

03 Autorska prava i zaštitni znakovi

Autorska prava dokumenata, slika i drugih materijala na web stranici pripadaju kompanijama Cambridgemask i STK Group, osim ako nije drugačije određeno. Svi materijali na web stranici zaštićeni su autorskim pravima i drugim važećim međunarodnim zakonima i odredbama sporazuma. Osim za ličnu upotrebu i osim u meri u kojoj je definisano na web stranici, zabranjeno je korištenje, umnožavanje, menjanje, učitavanje, objavljivanje, slanje, distribucija, kreditiranje, prenos, prodaja, te objavljivanje bilo kog materijala na ovoj web stranici, bez prethodne pismene dozvole kompanije STK Group. Odgovarajući uslovi i odredbe korištenja sadržani u ovom dokumentu ili na drugim stranicama, na svakoj od  stranica sadržaja ako ih ima, zamenjuju sve ostale uslove i odredbe. Imena kompanija, nazivi proizvoda, i logotipi korišteni na web stranici su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija.

04 Linkovi drugih web stranica

Web stranice trećih osoba povezane s web stranicom su samostalno upravljane i održavane od strane trećih osoba, te nisu pod kontrolom kompanije STK Group. Korištenje povezane web stranice  podleže uslovima i odredbama utvrđenim od strane operatora svake povezane web stranice. STK Group ne preuzima odgovornost za sadržaj bilo koje povezane web stranice. Ni u kom slučaju STK Group neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu pristupanjem ili korištenjem bilo koje povezane web stranice. Informacije koje sadrže web stranice ne treba tumačiti kao preporuke i / ili overe od strane kompanije STK Group, sadržaja na povezanim stranicama, te bilo kog proizvoda i / ili usluge koji se pojavljuju na i / ili osiguravaju kroz te stranice. Ovaj sadržaj ne predstavlja partnerstvo ili sličan odnos između operatera povezanih stranica i kompanije STK Group.

05 Linkovi do web stranice

Možete povezati bilo koje web stranice s ovom web stranicom, ako obavestite kompaniju STK Group o URL-u povezane web stranice i imenu kontakt osobe. Osim toga, morate pristati na sledeće:

 • STK Group neće biti odgovoran ni u kom slučaju gubitaka ili štete nastale povezivanjem na web stranicu.
 • STK Group ne preuzima odgovornost ni obavezu za link na web stranicama. Povezivanje na web stranicu ne znači dodelu bilo kakvih prava od strane kompanije STK Group.
 • URL i sadržaj na web stranici mogu se menjati ili brisati bez prethodne najave. Obavest o promenama ili brisanju sadržaja neće biti osigurana.
 • Cross-veze neće biti izvršene.
 • Molimo pobrinite se da je web stranica predstavljena na način koji omogućuje trećoj osobi jasno razumeti da sadržaj web stranice pripada kompaniji STK Group, npr. Web stranica se ne smije pojavljivati u okviru druge web stranice.
 • Molimo vas da ne koristite naš logotip bez dozvole.
 • Veze s web stranicama koje sadrže sledeće će biti odbijene. Web stranica također neće biti navedena u e-pošti:
 • Sadržaja koji je nezakonit ili krši standarde javnog reda i pristojnosti (nagovaranje na kaznene, ilegalne, ili antisocijalne aktivnosti, uključujući i izraze diskriminacije)
 • Sadržaja za odrasle
 • Sadržaja uvredljivog za kompaniju STK Group, bilo koje od njenih podružnica, ili bilo koje treće osobe.

06 Zaštita podataka

STK Group automatski će prikupljati podatke o korištenju ove web stranice, pogotovo o najposećenijim stranicama, koliko posetitelja dnevno poseti ove stranice i koliko dugo ostaju na stranicama. Ti podaci onemogućuje uvid u lične podatke posetitelja. Kompanija STK Group prikuplja podatke o posetima web stranica stkgroup.rs za ličnu upotrebu. U slučaju prikupljanja ličnih podataka, korisnik je u svakom slučaju upozoren (registracija garantnog lista, kontaktni obrazac, prijava na e-bilten), gdje se nalazi i svrha korištenja navedenog. Sve lične podatke kompanija STK Group štiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.

06 Politika privatnosti

Tokom izrade narudžbe, sistem zahteva unos ličnih podataka dva puta – informacije o kupcu i mestu isporuke (ime, prezime, adresa, telefon i email) i informacije o osobi koja vrši plaćanje (ime, prezime, broj kreditne/debitne kartice, rok važnosti kartice, CCV/CVC2 kod). Podaci o kreditnoj kartici se unose samo na sigurnoj stranici banke (SSL) i STK Group nema nikakvog pristupa do njih, i iste nigde ne pohranjuje. Lični podaci kupca i podaci o isporuci se čuvaju isključivo za potrebe praćenja narudžbi i neće nikada biti korišteni u bilo koje druge svrhe. Ovi podaci su dostupni samo autorizovanom osoblju i nikada neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti uposlenicima STK Group koji nisu direktno uključeni u procese prodaje i isporuke roba. Podaci će biti dati na uvid nadležnim državnim organima u slučaju zakonske obaveze, kada su traženi putem propisanih procedura. Podaci koji nisu lične prirode (na primer, podaci o vrsti internet pretraživača, operativnom sistemu i istoriji posećenih stranica), prikupljaju se radi poboljšanja i prilagođavanja web stranice potrebama korisnika. Tehnologije kao “cookies” se ne koriste radi prikupljanja i čuvanja ličnih podataka korisnika već za održavanje web stranice kompanije i aplikacija vezanih za elektronsku poštu. STK Group je preduzeo sve pravne, fizičke i elektronske korake radi prevencije neovlaštenog pristupa, čuvanja sigurnosti podataka i ispravnog korištenja podataka koji se prikupljaju putem web shopa.
STK Group se obavezuje na čuvanje privatnosti svih korisnika web shopa. STK Group prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni STK Group odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.